תקנון האתר

  • ניתן להשתמש בחומרים מהאתר אך להקפיד לתת קרדיט לאתר "חננו".
  • מתי אנחנו מזכירים את שמות האנשים ומתי לא, ולמה?
    באופן בסיסי תמיד נעדיף לא לפרסם שם, וזאת בעיקר כדי לשמור על כבודו ופרטיותו של מי שאיננו יודעים שהיה רוצה בכך.
    עיקר הפירסום שלנו הוא תיאור מציאות מסויימת והשתדלות לטפל בה, ולא פירסום של אנשים.
    עם כל זה, אם פרסום פרשה מסויימת, מפורסמת (או אפילו מתפרסמת אצלנו לראשונה) דורש פרסום שם של מי שאנחנו בטוחים שהוא מוסיף לענין הציבורי, וברור לנו שגם הוא רוצה בכך או שכבר פורסם וכבר אינו יכול לשלוט בכך- אכן יפורסם גם שמו.