ארגון חוננו: במדינת ישראל צריך להתרחש נס כדי שהצדק ייצא לאור – הנס הזה לא קרה היום- המאבק לא תם"

ארגון חוננו הגיב להחלטת בימ"ש העליון, לדחות את ערעורו של עמירם בן אוליאל, ולהכשיר את הודאתו של בן אוליאל שנגבתה תחת עינויים "מקום המשפט שמה הרשע. במדינת ישראל צריך להתרחש כנראה נס כדי שהצדק ייצא לאור. הנס הזה לא קרה היום.

קיווינו למצוא בבית המשפט העליון אוזן שקשובה לזכויות אדם, לצדק וליושר, אך לא הופתענו למצוא שופטים מנותקים שעמלים בעיקר לתמוך באג'נדה מסויימת. כל מי שקורא את פסק הדין מבחין בפסק דין רווי אג'נדה ושנאה, שופטים ששכחו מהו משפט ומהן ראיות. המאבק למען עמירם לא תם. נעשה, יחד עם עמך ישראל שמבינים את העוולה השפלה הזו, את מירב המאמצים כדי שהצדק ייצא לאור. במוקדם או במאוחר", מסרו בחוננו.

 

עו"ד אביגדור פלדמן "ישראל יכולה לחקוק על דגלה כי היא בין המדינות הדמוקרטיות והלא דמוקרטיות היחידות שעינויים בשב"כ הם כלי מקובל"

עו"ד אביגדור פלדמן אשר ייצג את עמירם בן אוליאל, בערעורו לבית המשפט העליון, בגין הרשעתו בפרשיית דומא, בהתבסס על הודאות שמסר לאחר שעונה בשב"כ, תקף באופן חריף את פסק הדין של בית המשפט.

לדברי עו"ד פלדמן "בפסק הדין שניתן היום, בבית המשפט העליון, ניתן הכשר לעינויים, כאמצעי כשר להשגת הודאות. העובדות הן פשוטות עמירם בן אוליאל נעצר, עם מעצרו הוצא צו האוסר עליו להיפגש עם עו"ד. בן אוליאל שמר על זכות השתיקה 17 ימים, שלאחריהם בעוד יומיים יסתיים איסור המפגש, ראשי השב"כ רצים ליוהמ"ש וינשטיין ומקבלים אישור שבשתיקה לנקוט מעשים פיזיים, שאין דרך לכנות אותם אלה כעינויים, אך בלשון הנקייה של שב"כ ובית המשפט, מכונים "מיוחדים" ולמעשה הם לא מיוחדים בכלל, אלה עינויים מוכרים המופעלים על ידי סוכנויות המופקדות על "בטחון המדינה", במדינות בהם חיים אזרחים מפוחדים החשופים לחקירות אלימות ולבתי משפט שאינם ממלאים את תפקידם בשמירה על זכויות יסוד".

עוד הדגיש העו"ד כי אין לשב"כ סמכות בחוק לבצע עינויים בנחקרים "אין לשב"כ סמכות לשבור רוחו של אדם באמצעות סדרה של פעולות מכאיבות, ממושכות, חוזרות על עצמן, שאסור אפילו להזכיר אותן למרות שכאמור אין בהן חידוש, והן נהוגות מאות בשנים כטקסים דתיים, לצורך חשיפת מכשפות ואמצעי חקירה הגורמים לבכירי המשטר לשעבר, להודות בבגידה. מעבר לכאב החולף של אמצעי העינויים, פעולתם העיקרית היא לנפץ את הבדיה, שאדם אדון לגורלו, שקיימת חציצה בין פניו של האדם ובין היד הסוטרת המכאיבה של החוקר. הבדיה שגם בחקירה בטחונית לכאורה, נשמר לנחקר צלם אנוש. בית השפט העליון בפרשת הועד נגד עינויים קבע כי אין לשב"כ סמכויות לנקוט בפעולות שמטרתן לשבור את רוחו ולגרום לו להודות באישומים נגדו. היום נמחקה הלכה זו מהמשפט הישראלי".

בנוסף אמר כי "האמצעים המיוחדים שנסקרו בפרשת הועד נגד עינויים היו בעלי אופי הרבה יותר מתון מאלה שהופעלו כלפי עמירם בן אוליאל. בעידוד או לפחות בשתיקה של היוהמ"ש לממשלה חצה השב"כ כל גבול נסבל בחברה דמוקרטית כדי להשיג הודאה מבן אוליאל. להגנה נמסר לעיון תפריט העינויים שננקטו כלפי עמירם בן אוליאל, התפריט אסור לפרסום, מטעמים לא ברורים של בטחון המדינה. לראשונה ראיתי תפריט מובנה של עינויים כמה זמן יופעל כל אמצעי על גופו של הנחקר, כמה פעמים יחזרו על הפעולה, אמצעי עזר שונים שנועדו להפיק כאב מצמית. כשעיינתי במסמך שנאסר עלי להעתיק או לשמור במשרדי, שערותי סמרו. הבנתי כי הוא הוכן על ידי צוות מוחות של רופאים, חוקרים פסיכולוגים וכנראה משפטנים, המשתמשים בשיטות בדוקות ופרימיטביות שמטרתן לנפץ את תחושת האני של הנחקר, להפקיר אותו לחסדם של חוקריו.

העינויים עשו את שלהם ובן אוליאל הודה באשמה תוך כדי הפעלת העינויים ומיד לאחריהם. בית המשפט המחוזי ברוב חסדו פסל הודאות שניתנו תוך כדי העינויים ומיד אחר כך, אך אישר קבילות של הודאות שנגבו על ידי חוקר השב"כ 36 שעות לאחר שהסתיימו העינויים. בשלב שהיה בן אוליאל יומיים מפקיעת איסור המפגש עם עו"ד", דברי עו"ד פלדמן.

בנוסף, ציין סנגורו של בן אוליאל כי אפקט העינויים, אינו נמחק תוך זמן קצר ומשאיר טראומה לשנים "בית המשפט העליון אישר את קביעתו של בית המשפט המחוזי שמרחק 36 השעות מחק את תוצאות העינויים ובן אוליאל חזר למלוא כושרו הרוחני והנפשי והפעם הודה מרצון טוב וחופשי. וזכר העינויים והעובדה שחוקרי השב"כ רמזו לו לא אחת כי אם ישנה מהודאתו שניתנה סמוך לעינויים ונפסלה, תתמשך החקירה ויחזרו העינויים וימצא עצמו שוב מוכה, נחבל, חסר אונים מול חוקרי שב"כ. ההיפותזה הדמיונית כי עינויים נמחקים מן התודעה תוך 36 שעות היא מופרכת. אנשים שעברו עינויים, בדרגות חומרה שונות לרבות כאלה שהופעלו על בן אוליאל, מדווחים על טראומה מתמשכת, העלולה להימשך שנים רבות ובמקרים רבים הובילה להתאבדות הנחקר שלא הצליח להתגבר על תחושת האפסות וחוסר האונים שעינויים משרים בנפש הנחקר.תחושות אלה מקבלות אישור מלא על ידי פסיכיאטרים ופסיכולוגים", נמסר.

לדברי פלדמן, אשר מוביל במשך שנים את המאבק בעינויים בישראל "פסק הדין מחק במחי יד אחת את כל ההישגי הפסיקה, בדבר שמירה על זכויות חוקתיות של נחקר והפקיר את נחקרי השב"כ למשטר עינויים פסול, העומד בניגוד לאמנה נגד עינויים, שהגדרתם מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב או סבל חמור, בין אם פיזי, בין אם מנטאלי, במטרה להוציא ממנו או מאדם שלישי מידע או הודאה. האמנה מחייבת כל מדינה החתומה על האמנה לנקוט באמצעים יעילים, תחיקתיים מנהליים, משפטיים או אחרים למניעת מעשי התעללות בכל שטח שבסמכותה השיפוטית.

לאחר פסק הדין בעליון, יכולה ישראל לחקוק על דגלה כי היא בין המדינות הדמוקרטיות והלא דמוקרטיות היחידות ואולי היחידה שחושפת כי עינויים הם כלי חקירה מקובל על ידי השב"כ. ומתפארת בבית משפט עליון המאשר עינויים שהובילו לאחר 36 שעות להודאה. בית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה מגדיר עינויים כפשע נגד האנושות. ושותפים לפשע עלולים להיות היוהמ"ש שהסכים בשתיקה להפעלת עינויים, בעלי המקצוע המומחים לגוף האדם ונפשו שיצרו את מתכונת העינויים, שמצד אחד תחלץ הודאה ומצד שני לא תביא למותו או פציעתו החמורה של הנחקר, המענים עצמם, ואחרונים אך ראשונים בסדר האחריות בתי משפט המוכנים לקבל הודאות שהם תוצרים של עינויים. אנחנו מקווים כי ההלכה הפסולה העומדת בניגוד מוחלט לנורמות בינלאומיות, שיצאה היום מבית המשפט העליון תבוטל בדיון נוסף, אותו נבקש בקרוב", סיכמו פלדמן.

Call Now Button