ארגון חוננו מבכה את לכתה של הרבנית מרים לוינגר ז"ל

ארגון חוננו מבכה את לכתה של הרבנית מרים לוינגר ז"ל שיצאה מהעולם בקדושה וטהרה במוצאי יום כיפור, כשהיא עמוסה במצוות פרטיות וכלל ישראליות אשר הן הן שבאמת מלוות את האדם אל בית עולמו.

הרבנית היתה אמא למופת שגידלה איש גדול וצאצאים רבים, כולם ספוגים מאישיותה הנעלה.
מרים ז"ל שפרצה לבית הדסה בראש קבוצת נשים והיא שהקימה את הישוב היהודי בחברון היתה סמל לנאמנות לדרכו המיוחדת של בעלה כאבי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.
מרים אהבה מאד את חוננו, תמיד דאגה והתעניינה בשלומם של נעזרי הארגון וכיבדה אותנו בנוכחותה כחברת המועצה הציבורית של הארגון.
עבורנו היא דוגמא ומופת.

יהי זכרה ברוך.

Call Now Button