המשטרה ושב"ס יפצו שלושה צעירים שזכויותיהם הופרו ב 37,500 ₪. השופט: "כשל רוחבי"

ביהמ"ש השלום בירושלים הורה למשטרה ולשב"ס לפצות ב 37,500 ₪ שלושה צעירים על הפרות גסות של זכויותיהם, ומתח ביקורת על התנהלותם. בין הזכויות שהופרו: איזוק במקום ציבורי, אי מתן מזון כנדרש וחיפוש בהפשטה שלא לצורך. עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו "בית המשפט נתן תוקף מלא לזכויות שמופרות ברגל גסה, משוכנעים שזה יעשה את האפקט המתאים".

שופט בית משפט השלום בירושלים אהרן אורנשטיין הורה למשטרה ולשירות בתי הסוהר לפצות שלושה צעירים בסכום של 37,500 ₪, לאחר שהפרו את זכויותיהם. השופט מתח ביקורת על התנהלות המשטרה ושב"ס, לאחר שלא סיפקו מזון לעצורים כנדרש, הובילו עצורים אזוקים בפומבי, ביצעו חיפושים בהפשטה לבוקסר ללא צורך ועוד. ע"ד מנשה יאדו מארגון חוננו ברך על החלטת השופט, והביע תקווה כי החלטתו תגרום ל"אפקט המתאים".

מדובר בשלושה צעירים שנעצרו לפני כשנתיים בחשד להפרת צווים מנהליים. הצעירים 'נשלפו' מבתיהם לפנות בוקר, הובאו לתחנת המשטרה במישור אדומים ולאחר מכן לבית משפט השלום בירושלים, שם שוחררו בתנאים בהמשך היום.

בהחלטת השופט נכתב כי הצעיר הראשון הובל מביתו אל תחנת המשטרה הקרובה כשהוא אזוק ברחוב ציבורי, פעולה המנוגדת לחוק. גם התובע השני הובל מביתו לניידת, מהלך 2 רחובות, כשהוא אזוק לעין כל, והשופט פסק לפצות את שניהם.

בהמשך היו השלושה אזוקים במשך שעות בתחנת המשטרה במישור אדומים, בזמן שהמתינו לחקירתם. גם כשהובאו לבית משפט השלום בירושלים היו השלושה אזוקים, בניגוד לנהלים. השופט ציין כי החשש מבריחתם היה נמוך כיוון שהובאו לבית המשפט לצורך שחרורם בתנאים, ופסק פיצויים לשלושתם.

בנוסף, לא סיפקה המשטרה שום מזון לצעירים, אף שנלקחו מביתם לפנות בוקר. השופט תיאר בהחלטתו "התובעים הוערו משנתם בשעת בוקר מוקדמת ונלקחו למעצר מבלי שבאה לפיהם פת שחרית.. נוצר מצב שהחל מיום האתמול עד לשעות אחר הצהריים של יום המעצר לא בא מזון אל פיהם".

השופט הביא את עדות העד מטעם המשטרה "לפיה 'אין דבר כזה' ארוחות בוקר במשטרה", והביע דאגה לגבי קיומו של כשל רוחבי בהתנהלות המשטרה הגורם לפגיעה בזכויות כלואים רבים "מדובר על כשל רוחבי, בהינתן כי מעצרים רבים מתבצעים בשעות הבוקר המוקדמות".

בהחלטתו כתב השופט כי "סבורני, בכל הכבוד, כי מקום בו הפרה הנתבעת (המשטרה) באופן רוחבי ושיטתי את נהליה שלה תוף גרימת סבל לתובעים מצריך פיצוי".

גם לגיבוי החיפוש בהפשטה לבוקסר שעברו השלושה על ידי שירות בתי הסוהר פסק השופט כי נעשה שלא כחוק, ויש לפצות את הצעירים "לא ברור מה טעם יש בעריכת חיפוש ידני לאחר שכבר נערך חיפוש חזותי". בהמשך מתח השופט ביקורת על ההוראה לערוך לכולם חיפוש חזותי "התשובה 'כולם' איננה מתיישבת עם הפעלת שיקול הדעת", ופסק פיצויים לשלושה.

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו המייצג את השלושה בירך על החלטת השופט "בית המשפט נתן תוקף מלא לזכויות העצורים שקבועות בחקיקה ראשית ובנהלים, שלצערנו הרב מופרות ברגל גסה ובאדישות. במקרה הזה בית המשפט עבר הפרה הפרה ונתן את הפיצוי המתאים, ואנחנו משוכנעים שזה יעשה את האפקט המתאים".

כאמור, המשטרה ושב"ס יפצו את הצעירים בכ 38,000 ₪ בגין זכויותיהם שהופרו על ידם.

Call Now Button