מדריך לקבלת פיצוי על נזק לרכב ולרכוש

חטפת אבן? נקלעת לפיגוע בקת"ב?

נגרם לך נזק לשימשה או לפח?

אתה זכאי לקבל פיצוי מהמדינה עבור הנזק שנגרם לך!

 

הכנו עבורך מדריך מפורט באשר לפעולות הנדרשות

בהצלחה!

 

לכל שאלה נוספת בעניין זה, וכן לטיפול מול המשטרה בתפיסת המחבלים ומיצוי הדין עימם –

ניתן להתקשר למוקד "חוננו" במספר 1599-504020, שלוחה 2.

Call Now Button