על בסיס מה קבעה המשטרה תוך שעות ספורות כי אין חשד למניע לאומני וזאת מבלי לחקור את הפועלים שברחו מאתר הבניה?