עתירה לבג"ץ – המשטרה קיצרה את צו ההרחקה מהר הבית

קוצר צו ההרחקה המנהלי נגד צעיר שהשתחווה בהר הבית, לאחר שהוגשה עתירה לבג"ץ בנושא. כעת אמור לפקוע הצו בימים הקרובים, ולאור כך החליט בג"ץ לדחות את העתירה. עו"ד מנשה יאדו "הצו היה בלתי מוצדק לחלוטין".

קוצץ ב50%: קוצר צו ההרחקה המנהלי שהוגש נגד צעיר יהודי, שהשתחווה בהר הבית ימים ספורים לאחר פסיקת ביהמ"ש השלום בירושלים כי הדבר אינו מהווה עבירה פלילית. הצו האמור קוצר על ידי המשטרה ומפקד מחוז ירושלים ניצב דורון תורגמ'ן, לאחר שהצעיר הגיש עתירה לבג"ץ בעזרת עו"ד מנשה יאדו.  לאור קיצור צו ההרחקה ע"י המשטרה ופקיעתו בימים הקרובים דחה בג"ץ את העתירה.

עו"ד מנשה יאדו בירך על קיצור הצו, אך תמה על החלטת בג"ץ שלא לדרוש הבהרות מהמשטרה "בעקבות העתירה שארגון חוננו הגיש כנגד צו מנהלי שהוציא מפקד המחוז לאדם שהשתחווה בהר הבית קיצרה המשטרה את הצו ב- 50% אחוז, ובמקום חודשיים השאירה ממנו רק חודש – באופן שכבר בימים הקרובים הצו פוקע. למרבה הצער בית המשפט העליון סירב לדרישת ארגון חוננו לדרוש מהמשטרה הבהרות על שום מה ולמה לא יפקע הצו לאלתר ויימשך תוקפו עד יום חמישי, למרות שכפי כל מה שנטען בעתירה. הצו היה בלתי מוצדק לחלוטין", הגיב עו"ד יאדו.

 

 

בעתירה שהוגשה לבג"ץ, תיאר עו"ד יאדו את מהלך המקרה "ביום 22/05 החליט בימ"ש שלום ירושלים כי השתחוויה וקריאת שמע על הר הבית אינם מקימים יסוד לעבירה פלילית של התנהגות העלולה להפר את שלום הציבור. ביום 23/05 עלה העותר להר הבית נוכח הבנה כי החלטת השלום התירה את הפולחן היהודי בהר. כמו כן, בתדריך שניתן אותו הבוקר לעולים להר, ובשונה מתדריכים בבקרים קודמים לא אמר השוטר כי הפולחן היהודי על ההר אסור".

לדבריו בעתירה, הצעיר חשב לתומו כי השתנו העיתים וניתן לקיים קריאת שמע והשתחוויה בהר הבית. "בהתבסס על ההחלטה בשלום ועל ההשמטה מתדריך הבוקר של איסור הפולחן, מימש העותר את מאווייו הדתיים והשתחווה, כדין להבנתו, על ההר. בתגובה לכך, הועבר העותר, כבר באותו הבוקר, לשימוע לפני כוונה להוציא כנגדו את צו ההרחקה נשוא עתירה זו", נכתב בעתירה.

עו"ד יאדו הוסיף, התנהלות השוטרים העידה כי גם הם אינם ידעו מה המצב המשפטי בהר באותו בוקר, היות והם לא עצרו את הצעיר "מכאן ראייה כי גם הסגל הפיקודי לא ידע אם נוכח החלטת השלום קיים איסור פולחן יהודי על ההר. ולפיכך נקט הסגל הפיקודי במסלול עוקף הפלילי וערך שימוע מנהלי".

בהמשך העתירה, פירט עו"ד יאדו מדוע יש לבטל את צו ההרחקה המנהלי "ברור כי העותר הורחק מנהלית ולא פלילית בשל החלטת השלום. ועם הפיכת החלטת השלום על ידי ביהמ"ש המחוזי אין עוד הצדקה להותיר על כנו את ההליך המנהלי. בנוסף, בלא קשר לקיומה של אלטרנטיבה הרי שלא נשקפת מהעותר מסוכנות, לא בכלל ולא נוכח ההשתחוויה שלו שהיוותה עילה להוצאת הצו. אין כאן גם סיכון צופה פני עתיד שכן העותר הצהיר ושב ומצהיר כי אין בכוונתו להפר את החוק והוא מכיר את החלטת המחוזי. מה גם שבעבר הרחוק, ראינו השתחוויות רבות של יהודים על הר הבית וטרם נראתה אחת שגרמה כשלעצמה לפגיעה חמורה בביטחון, וכאן יש הצהרה על כוונה לשמור על החוק מפי אדם שומר חוק ללא הרשעות פליליות קודמות".

כאמור, לאור החלטת המשטרה לקצר את צו ההרחקה, דחה בג"ץ את העתירה ולא חייב את המשטרה להבהיר את נסיבות ההרחקה.

Call Now Button