שב"כ מכים שנית: חקירה נוספת בניגוד לחוק

י' זומן לתחנת המשטרה בצפת באמצעות טופס זימון משטרתי, והיה משוכנע כי הוא נקרא לחקירה. משהגיע לתחנה הופתע לגלות כי זומן לתחקור שב"כ בניגוד לחוק, לאחר שלפני כחודש הורה מבת"ן על חידוד נהלים בשב"כ בנושא זה. עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו "השב"כ ממשיך בשלו ומנצל את היתרון שלו לפגוע בזכויות בחורים צעירים".

לפני כשבועיים זומן י' לתחנת המשטרה בצפת באמצעות טופס זימון משטרתי. משהגיע י' לתחנה הופתע לגלות כי זומן לתחקור שב"כ, זאת למרות האיסור לזמן אזרחים לתחקור שב"כ באמצעות טופס משטרתי. בנוסף, בתחילת התחקור לא נאמר לי' כי הוא רשאי לעזוב, גם זאת בניגוד לחוק.

י' תיאר כי יום קודם לכן הגיעו שוטרים לביתו והגישו לאימו טופס זימון משטרתי עבורו. למחרת בצהריים התייצב י' בתחנת המשטרה, וביקש מהשוטרים שנכחו בחדר אליו הוכנס את תעודות השוטר שלהם. לדבריו, הם הציגו לו תעודות של 'משרד ראש הממשלה'. למרות בקשותיו, סירבו למסור לו את שמותיהם.

י' הבין כי מדוב בתחקור שב"כ וניסה לצאת מהתחנה, אולם השוטרים לא פתחו עבורו את השער. י' נכנס חזרה לתחנה, ועבר תחקור על ידי סוכן שב"כ המכונה 'אילוז', במהלכו הקפיד לשמור על זכותו לשתוק. התחקור נמשך כשעה ובסופו שוחרר י', ללא שעבר חקירה משטרתית כלל.

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו שלח תלונה למבת"ן בנידון, חודש בלבד לאחר שבמבת"ן הגיבו על תלונה דומה והורו לשב"כ על חידוד נהלים בנושא זימונים לתחקורים. בתלונתו העכשווית ציין עו"ד יאדו כי הממונה על המבת"ן אישר כי "אין מקום לזימון אדם לתחקור שב"כ על גבי מסמל משטרתי".

עוד תואר בתלונה כי י' הגיע לתחנת המשטרה בצפת "בתחנה חיכה לו המכונה 'אילוז' וערך לו תחקור שב"כי. השב"כ חוזר כעת על אותו דפוס שכבר נקבע ואושרר כלא תקני".

עוד נכתב כי 'אילוז' לא הבהיר לבחור כי הוא לא חייב להשתתף בשיחה "אף זו בניגוד לכללים שקבע הבג"ץ. יתרה מכך, כשהבין מרשי כי מדובר בתחקור שב"כ ביקש לצאת מהתחנה, אולם השוטרים לא פתחו לו את השער, והוא אולץ להישאר בתחנה בכוח".

בסוף תלונתו מציין עו"ד יאדו כי המענה הקודם של מבת"ן הושב לאחר שלוש שנים וכי "אני מקווה כי אקבל כאן מענה מהיר יותר, הן לגבי הזימון על טופס משטרתי, הן לגבי כך שהמכונה 'אילוז' לא הבהיר למרשי כי נוכחותו בתחקור וולונטרית והוא רשאי לעזוב והן לגבי אי פתיחת שער התחנה".

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו מסר בתגובה "בג"ץ פוסק, הפרקליטות מעבירה ביקורת אבל השב"כ ממשיך בשלו ומנסה לנצל את היתרון שיש לו על בחורים צעירים כדי לפעול נגדם שלא כדין, לפגוע בחירויות שלהם, בזכות שלהם לפרטיות ובזכות לכבוד. אנחנו נמשיך להגן עליהם ועל זכויותיהם".

Call Now Button