שב"ס: "רוצחים ערבים מתפללים קבוצתית אבל עמירם בן אוליאל זה מקרה שונה"

שרות בתי הסוהר מסרב לאפשר לעמירם בן אוליאל להתפלל במניין ביום הכיפורים. היום יכריע בימ"ש המחוזי ב"ש בעתירה בעניין שהוגשה בידי עו"ד איתמר בן גביר.

בעתירה ביקש בן אוליאל כי יתאפשר לו להתפלל תפילות יום כיפור במניין. בנימוקי העתירה הזכיר עו"ד בן גביר כי מחבלים רוצחים מקבלים תפילות קבוצתיות.
עוד נכתב בעתירה על כך שבן אוליאל נמצא בתא קטן, עם שרותי "בול קליעה" באמצע התא, דבר שמונע ממנו הלכתית להתפלל בתוך תאו.

בתגובה לבימ"ש שהוגשה ע"י שב"ס הודה שב"ס כי המחבלים מקבלים תפילות קבוצתיות אך הסביר כי בן אוליאל הוא מקרה אחר, בנוסף נכנס שב"ס לפלפולים הלכתיים מדוע מותר להתפלל ליד בול קליעה עם מחיצה קטנה. הבוקר, ערב יום כיפור, צריך עו"ד בן גביר להשיב לבימ"ש ואז צפוי השופט לתת את החלטתו.

עו"ד בן גביר תקף את שב"ס "העובדה ששב"ס מודים שרוצחים ערבים זוכים לתפילה קבוצתית ואילו על עמירם בן אוליאל נאסרת תפילה במניין אפילו ביום כיפור, היום החשוב ביותר לכל יהודי, מלמדת שלא רק שבשב"ס לא מפנימים ששישראל היא מדינה יהודית אלא שהם נוקטים אפליה פסולה נגד אסיר יהודי שלא זוכה לקיים את מצוות הדת שלו."

Call Now Button