Uncategorized

תביעת פיצויים נגד צעיר שתקף יהודי בעיר העתיקה

07.04.19 תביעה אזרחית על סך 30,000 ₪ הוגשה לאחרונה נגד מגד בן מוחמד אל רמאדי, ערבי שהיכה יהודי בעיר העתיקה בירושלים ללא כל סיבה, המקרה אירע לפני כשנתיים וחצי ברחוב הבד בעיר העתיקה, היהודי צעד ברחוב חלף מולו הצעיר התוקף כשהוא מלווה בשניים מחבריו, כשראו את המותקף החלו לצחוק עליו, והצעיר אף הכה אותו בחזהו במכת אגרוף ללא סיבה. לאחר התקיפה נתפס אל רמאדי ונחקר במשטרה, הודה במעשיו במסגרת עסקת קרא עוד…

על בסיס מה קבעה המשטרה תוך שעות ספורות כי אין חשד למניע לאומני וזאת מבלי לחקור את הפועלים שברחו מאתר הבניה?

17.02.19 https://news.walla.co.il/item/3219569?utm_source=facebook&utm_medium=sharebutton&utm_term=social&utm_content=facebook&utm_campaign=socialbutton&fbclid=IwAR0NNgs0nc4ttmeMTgNZfzi3xx5b_i-vGHU8Ip7jhNrCSWxuBc1rW7A9kUU