אירנה (סמירנוב) שטראשצוב

 בשנת תשס"ג, כשנה לאחר שנרצח אחיה, שוטר מג"ב, דוד סמירנוב במחסום ארז הגיעה למקום עם ידיד ודרסה ופצעה קשה פועל ערבי ששהה במקום, כנקמה על רצח אחיה.

ישבה 10 חדשים במאסר.

מגן