יוסי בן ברוך

נעצר בחשד שאירגן את מחתרת בת עין.

ישב שנתיים במעצר ולבסוף זוכה.

במהלך המעצר התחתן יוסי תחת אבטחה כבדה וכשהוא אזוק ברגליו.

יוסי בן ברוך

יוסי בן ברוך