יוסף חי טובול, יהודה עובדיה, בצלאל שרעב ויצחק אוחיון

 יוסף חי- נידון ל- 6 שנים לאחר שנחשד בארגון תקיפות ערבים באזור שמואל הנביא בירושלים.

בצלאל שרעבי- נידון לשנתיים, מרצה כחצי שנה בהקשר לאירועי הנ"ל (טובול).

יהודה עובדיה- נידון ל- 3 שנים בהקשר לאירועים הנ"ל.

יצחק אוחיון-  נידון ל- 3 שנים בהקשר לאירועים הנ"ל.

מגן