נחמיה משבאום

סיירת הנקמה- נחמיה משבאום, טל שחר, וגרשון הרשקוביץ'– ביום השנה השני להירצחו של הרב מאיר כהנא הי"ד זרקו כנקמה רימון בשוק הקצבים בעיר העתיקה בירושלים.
ערבי אחד נהרג וכמה נוספים נפצעו.
לאחר שמונה חדשים נלכדו ע"י השב"כ ונידונו לחמש עד חמש עשרה שנות מאסר.
לשניים מהם קוצר המאסר במקביל לשחרור אחמד יאסין ימ"ש.

מגן