י' (שוטר מג"ב)

י' תושב המרכז , הוא שוטר מג"ב ששירת בעיר העתיקה בירושלים.

י' מואשם יחד עם מ' חברו לפלוגה בתקיפת ערבי.

לפני כחצי שנה ערבי תושב העיר העתיקה התלונן שהותקף ע"י שוטרי מג"ב באזור שער האריות.

כעבור יומיים נעצרו ע"י מח"ש י' ומ'. בחקירתם הכחישו כל קשר לאירוע.

ע"פ טענת כתב האישום סיירו י' ומ', במסגרת תפקידם באזור שער האריות.

הם הבחינו בערבי חשוד,ביקשו ממנו ת.ז והחלו לבצע חיפוש על גופו.לפתע החל הערבי לברוח לכיוון שער האריות בטענה שהוא חושש שיכו אותו.

י' ומ' רדפו אחריו,תפסו את הערבי ולקחו אותו לבית הקברות שעל יד שער האריות.

ע"פ טענת הערבי הם היכו אותו בכל חלקי גופו והוא נזקק לטיפול רפואי.

י' ומ' ישבו מספר ימים במעצר ואח"כ שהו במעצר בית.

בזמן כתיבת שורות אלו י' ומ' משוחררים ומשפטם בשלבים סופיים לקראת גזר דין.

מגן